Do pobrania


 

Statut i regulaminy

 

 

Statut Szkoły Podstawowej Klonowic w Lublinie
Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Klonowic

Szczegółowe zasady funkcjonowania szkoły w trybie zdalnym
Klauzula informacyjna RODO 

 

 

Zgody i upoważnienia

 

 

Formularz aktualizacji danych ucznia
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły
Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły
Oświadczenie o uczęszczaniu ucznia na zajęcia religii i/lub etyki
Zgoda (lub brak zgody) na uczestnictwo w zajęciach wychowania do życia w rodzinie

 


Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
Wniosek

 

Procedura wydawania opinii o uczniu
Wniosek o wydanie opinii o uczniu

 


Egzaminy British Council
Procedury

 

Wymogi sanitarne egzaminy Cambridge oraz informacja dla kandydatów YLE
YLE – deklaracja rodzica/opiekuna
Deklaracja COVID19 dla kandydata indywidualnego

 

 

Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze

 

 

Tekst jednolity Statutu SOW im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie
Deklaracja przystąpienia do SOW im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie

 

 

Podręczniki i lektury

 

 

Lista podręczników dla klas na rok 2023/2024

 

 


Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP):

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 1/11/2022
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)
Plan ewakuacji z elementami ochrony przeciwpożarowej – przyziemie
Plan ewakuacji z elementami ochrony przeciwpożarowej – parter
Plan ewakuacji z elementami ochrony przeciwpożarowej – piętro
Plan sytuacyjny

OWU_NNWOC