Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna


W natłoku pracy oraz zdarzeń codzienności może być nam trudno dostrzec oraz zaspokoić wszystkie potrzeby naszych dzieci – możemy się czasem zagubić, a zależy nam, aby wychowanie i wspieranie rozwoju młodego człowieka były jak najbardziej efektywne. Tworzymy zespół specjalistów, którzy zawsze są gotowi do rozmowy, udzielenia fachowej porady i do współpracy.

 

poradnia dla dzieci

 

Diagnoza dzieci i młodzieży


Diagnoza psychologiczna

Diagnoza pedagogiczna

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna (m.in.: diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii, w związku z trudnościami rozwojowymi, diagnoza inteligencji, gotowości szkolnej dzieci 5- i 6-letnich, odroczenia obowiązku szkolnego lub wcześniejszego rozpoczęcia edukacji szkolnej).

Diagnoza logopedyczna

Diagnoza Integracji Sensorycznej

 

 

Terapia indywidualna


Terapia pedagogiczna – obejmuje pracę z dziećmi mającymi trudności dydaktyczne (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia) oraz z ryzykiem dysleksji rozwojowej.

Terapia psychologiczna – znajduje zastosowanie w wielu problemach dzieci i młodzieży – ADHD, zaburzenia: lękowe, nastroju (depresja), odżywiania (anoreksja, bulimia).

Terapia z pedagogiem specjalnym – rewalidacja i edukacja osób z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami całościowymia także terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Terapia logopedyczna – stymulowanie rozwoju mowy, doskonalenie wymowy już ukształtowanej i niwelowanie wad wymowy, opóźnionego rozwoju mowy, alalii oraz afazji, jąkania, niepłynności mowy, zaburzeń komunikacji.

Terapia Integracji Sensorycznej – kształtowanie prawidłowej organizacji wrażeń bodźców napływających przez receptory i ułatwienie dziecku funkcjonowania w różnym otoczeniu. Terapeuta SI prowadzi zajęcia z wykorzystaniem pomocy sensorycznych, w specjalnie przygotowanej pracowni.

Terapia ręki – zespół indywidualnie przygotowanych działań i ćwiczeń, umożliwiających usprawnienie mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolowanie ruchów kończyn górnych.

 

 

Terapia grupowa


Logopedyczna – pobudzanie do aktywności słownej oraz praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy, przyswojonych w czasie ćwiczeń i zadań. W grupie wykonywane są ćwiczenia artykulacyjne, m.in.: wysuwanie języka, liczenie językiem zębów, dotykanie do tylnych zębów oraz nosa, dmuchanie i wiele innych.

Trening Umiejętności Społecznych – kształtowanie umiejętności społecznych oraz komunikacyjnych, wspomaganie  rozwoju  emocjonalnego i osobistego. Praca w grupie pozwala na efektywną naukę funkcjonowania w społeczeństwie. 

 

 

 

Konsultacje specjalistyczne dla rodziców


Konsultacja z psychologiem lub pedagogiem – spotkanie zalecane, gdy rodzic zauważa, że dziecko boryka się z trudnościami w budowaniu kontaktów z rówieśnikami lub z dorosłymi, jest agresywne, nadmiernie buntuje się lub przeciwnie – jest bardzo nieśmiałe, lękliwe, wycofane. Wskazane są również rodzicom doświadczającym wątpliwości co do prawidłowości rozwoju swojego dziecka.

Konsultacja z terapeutą SI – na taką konsultację warto wybrać się, gdy dziecko m.in. ma problem z: koncentracją, kontrolowaniem emocji, napięciem mięśniowym, ma zwiększoną wrażliwość na zapachy, ból, głośne dźwięki i wiele innych. Podczas spotkania terapeuta ocenia zakres sensoryczny, który jest głównym powodem wizyty. To forma badania przesiewowego, które kończy się ustnym przekazaniem zaleceń i spostrzeżeń.

 

 

Chcesz umówić się na konsultacje?
Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy i wspólnie ustalimy dogodny termin.

  KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH

  Informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Klonowic sp. z o.o., Aleja Warszawska 94, 20-824 Lublin.
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować pod w/w adresem lub za pośrednictwem poczty e-mail: odo@zagiel.pl
  3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu uzgodnienia warunków skorzystania z oferty administratora (Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Klonowic lub Akademii Klonowica).
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem na Państwa żądanie.
  5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmy świadczące usługi na rzecz administratora danych (obsługa informatyczna, obsługa prawna, obsługa marketingowa).
  6. Państwa dane osobowe będziemy przechowywali przez okres 6 lat.
  7. Posiadają Państwo Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kierując korespondencję na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością skorzystania z usług.

  Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami! e-mail: poradnia@klonowic.pl, tel. 515 271 440 

   


  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

  al. Warszawska 94
  20-824 Lublin

   
  Organ prowadzący:

  Klonowic sp. z o.o.
  al. Warszawska 94
  20-824 Lublin

  NIP: 712-344-00-07

   

  RSPO: 274028
  REGON: 385038530

   

  Nr rachunku bankowego:
  98 1140 1094 0000 5693 6500 1001