Wyniki egzaminów ósmoklasisty

2023-09-11

Klonowic ponownie na podium w rankingach szkół podstawowych w Lublinie.

Gratulujemy naszym ósmoklasistom bardzo dobrych wyników z egzaminów – to ważny element, który otwiera drogę do edukacji w najlepszych liceach. Gratulacje składamy również nauczycielom, którzy włożyli wiele wysiłku w odpowiednie przygotowywanie ich do tego etapu. 

 

 

 

 

Sprawdź wyniki egzaminów ósmoklasisty w ostatnich latach