administrator

Wojciech Golus

w.golus@klonowic.pl
  • administrator
  • opiekun Szkolnego Klubu Krótkofalowców Polskiego Związku Krótkofalowców SP8PKL

Kwalifikacje zawodowe:

Magister inżynier informatyk – absolwent ITMO University (Saint Petersburg State University of Information Technologies, Mechanics and Optics). Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Absolwent studiów podyplomowych Kształcenie Zdalne w Edukacji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Egzaminator ECDL.

Pasje:

buddyzm jako filozofia życia; praktyczne studium umierania