dyrektor szkoły

Virginia Sitarz

v.sitarz@klonowic.pl
  • dyrektor Szkoły Podstawowej Klonowic w Lublinie
  • dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Klonowic w Lublinie
  • wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Oświatowo-Wychowawczego im. S.F. Klonowica w Lublinie
  • przewodnicząca zespołu Wychowawców Szkoły Podstawowej Klonowic w Lublinie
  • przewodnicząca Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Klonowic w Lublinie
  • nauczyciel języka angielskiego

Kwalifikacje zawodowe:

Magister filologii angielskiej. Absolwentka studiów podyplomowych: Organizacja i Zarządzanie Oświatą oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła następujące programy/kursy: Wparcie kadry zarządzającej – Efektywna szkoła oraz Ocenianie kształtujące dla początkujących. Posiada również kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego. 

Egzaminator Cambridge ESOL (język angielski). Jej absolwenci to laureaci i finaliści konkursów języka angielskiego Kuratorium Oświaty. A uczniowie uzyskują certyfikaty z języka angielskiego Cambridge English Qualifications od poziomów A1 do B2.