wicedyrektor szkoły

Małgorzata Kowalczyk-Zinkiewicz

m.kowalczyk@klonowic.pl
  • wicedyrektor szkoły
  • edukacja wczesnoszkolna
  • język angielski w oddziale „0”
  • przewodnicząca zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
  • wychowawca klasy
  • diagnosta i terapeuta pedagogiczny

Kwalifikacje zawodowe:

Magister pedagogiki o specjalności przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego, diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej oraz psychologii edukacji. Diagnosta i terapeuta pedagogiczny. Certyfikowany terapeuta terapii kognitywnej metodą Instrumental Enrichement oraz Terapii Ręki. Certyfikowany specjalista Metody Strukturalnej oraz instruktor Logorytmiki według nowatorskiej koncepcji ruch-słuch-słowo©. Trener funkcji poznawczych i wykonawczych.
Posiada kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, absolwentka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty.

Postawa życiowa:

W swojej codziennej pracy z uczniami stawia na dobre relacje oparte na zaufaniu, wzajemnym szacunku oraz budowaniu u uczniów poczucia bezpieczeństwa. Koncentruje się na dobrym poznaniu uczniów, ich mocnych stron, możliwości, predyspozycji i potrzeb — zarówno tych poznawczych jak i emocjonalno-społecznych. Wierzy, że miarą sukcesu nauczyciela są sukcesy jego podopiecznych. Zależy jej na optymalnym wspieraniu procesu uczenia się dzieci, rozwijaniu samodzielności w myśleniu i działaniu oraz krytycznego myślenia. Docenia wartość współpracy między nauczycielem a rodzicem. Bardzo ważny jest dla niej rozwój własnych kompetencji zawodowych. Wysoko ceni profesjonalizm.