pedagog specjalny

Małgorzata Kasprzak

m.kasprzak@klonowic.pl
  • przewodnicząca zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • pedagog specjalny
  • współorganizowanie kształcenia specjalnego
  • zajęcia rewalidacyjne
  • trening umiejętności społecznych
  • diagnoza i terapia pedagogiczna
  • przyroda

Kwalifikacje zawodowe:

Magister inżynier ochrony środowiska oraz pedagog specjalny. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychologii edukacji, terapii pedagogicznej (pedagogiki korekcyjnej), edukacji i rewalidacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, oligofrenopedagogiki i przyrody. Trener umiejętności społecznych. Specjalista wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC).

Postawa życiowa:

Entuzjastka edukacji włączającej, rozwijania umiejętności emocjonalno-społecznych oraz myślenia krytycznego u uczniów.