kształcenie specjalne

Katarzyna Chłopek

k.chlopek@klonowic.pl
  • współorganizowanie kształcenia specjalnego
  • rewalidacja

Kwalifikacje zawodowe:

Magister oligofrenopedagogiki z reedukacją. Studia podyplomowe w zakresie: Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej.

Postawa życiowa:

Posiada wiedzę i kompetencje do pracy pedagoga specjalnego. W szkole zajmuje stanowisko nauczyciela współorganizującego proces kształcenia specjalnego, a także prowadzi zajęcia rewalidacyjne z uczniami. Podczas zajęć kładzie nacisk na indywidualne podejście do każdego ucznia, dostosowując odpowiednie metody i formy pracy.

Cechuje ją cierpliwość, sumienność, odpowiedzialność oraz umiejętność nawiązywania kontaktów z uczniami.