kształcenie specjalne

Karolina Naurecka

k.naurecka@klonowic.pl
  • nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
  • edukacja przedszkolna

Kwalifikacje zawodowe:

Absolwentka pedagogiki specjalnej. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Integracja Sensoryczna. Trener zajęć Smykomultisensoryka®.

Postawa życiowa:

W pracy z podopiecznymi stawia na kreatywność oraz wszechstronny rozwój. Bardzo ważna jest dla niej współpraca zarówno z uczniem, jak i rodzicami.