geografia

Barbara Greguła

b.gregula@klonowic.pl
  • geografia

Kwalifikacje zawodowe:

Magister geografii. Posiada międzynarodowy certyfikat DELF z języka francuskiego.

 

Postawa życiowa:

Od 20 lat z pasją uczy geografii, wcześniej w gimnazjach, a obecnie w szkołach podstawowych. Wśród swoich uczniów ma laureatów konkursów geograficznych przedmiotowych i tematycznych.