matematyka

Anna Barwińska

a.barwinska@klonowic.pl
  • matematyka

Kwalifikacje zawodowe:

Magister matematyki w zakresie jej zastosowań. Absolwentka studiów podyplomowych: Informatyka w szkole, Technika dla nauczycieli i Pedagogiki Specjalnej-oligofrenopedagogiki. 

Postawa życiowa:

Uważa, że osobowość nauczyciela jest kluczowa w skutecznym przekazywaniu wiedzy.