wychowanie do życia w rodzinie

Aneta Dams

a.dams@klonowic.pl
  • wychowanie do życia w rodzinie
  • etyka

Kwalifikacje zawodowe:

Ukończyła studia z zakresu Nauk o rodzinie, specjalność nauczycielska z zakresu: wychowania do życia w rodzinie, wiedzy o społeczeństwie, etyki oraz wiedzy o kulturze.

Swoją wiedzę i zainteresowania pogłębiła podczas studiów podyplomowych z zakresu Wychowania fizycznego oraz Zarządzania Oświatą. Jest certyfikowanym trenerem rekreacji ruchowej o specjalności fitness. Prowadzi zajęcia sportowe dla dzieci oraz młodzieży z zakresu: tańca, tańca ludowego, fitnessu oraz treningu funkcjonalnego. Ukończyła certyfikowane szkolenie z zakresu coachingu edukacyjnego uzyskując tytuł Coacha ICI oraz Treningu Umiejętności Społecznych.

Postawa życiowa:

Autorka kilku artykułów naukowych z tematyki ochrony życia ludzkiego oraz kultury Miasta Lublina. Współautorka publikacji zawierającej scenariusze lekcji Wychowania do życia w rodzinie oraz artykułów prasowych w czasopiśmie Arka. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu prawa oświatowego oraz technik zarządzania zasobami ludzkimi.

W swojej pracy łączy elementy coachingu z tradycyjnymi metodami nauczania. Tradycyjne podejście zastępuje relacjami opartymi na współdziałaniu, wzajemnym szacunku, zaufaniu i akceptacji. Dąży do wykształcenia w uczniach wysokiego poziomu inteligencji emocjonalnej, wrażliwości na otaczający świat, wdzięczności za to co dane i samoświadomości – tak cennej szczególnie w okresie dojrzewania. Kocha pracę z młodzieżą, to w jej działaniach upatruje szansę na zmianę myślenia o współczesnej szkole.

Życiowe motto: „Moc w słabości się doskonali”.