wychowanie przedszkolne

Agnieszka Hryć

a.hryc@klonowic.pl
  • nauczyciel świetlicy szkolnej
  • nauczyciel wychowania przedszkolnego

Kwalifikacje zawodowe:

Magister pedagogiki szklonej i środowiskowej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej. Trenerka umiejętności społecznych. Posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje do pracy opiekuńczo-wychowawczej i pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Posiada także uprawnienia diagnostyczne do oceny rozwoju psychoruchowego oraz zachowania i emocji dzieci. 

 

 

Postawa życiowa:

Przywiązuje dużą wagę do rozwoju młodych umysłów. Wie, że dzieci w wieku przedszkolnym są w okresie intensywnego rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami, aby wspierać rozwój podopiecznych. Prowadzi zajęcia rozwijające zainteresowania oraz sprawuje opiekę nad uczniami w ich czasie wolnym, organizując aktywności dostosowane do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych.