Zasady rekrutacji do zerówki


Przyjmowanie zgłoszeń na rok szkolny 2024/25 zakończone. Zapraszamy do udziału w rekrutacji do Klonowica w kolejnym roku szkolnym.

Dzieci w grupie oddziału przedszkolnego (zerówki) przy SP Klonowic, przygotowują się do przekroczenia szkolnego progu. Aby dołączyć do naszej społeczności, należy dokonać zgłoszenia wypełniając formularz elektroniczny, a przez kolejne etapy przejść razem z nami. 

 

ZAPISZ DZIECKO DO KLONOWICA

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU

zerówka


Przyjmowanie zapisów kandydatów do zerówki poprzez formularz zgłoszeniowy.

Termin: przyjmowanie zgłoszeń na rok szkolny 2024/25 zostało zakończone - zapraszamy w kolejnym roku szkolnym.

 

 


Spotkania rodziców/opiekunów z dyrekcją szkoły oraz dziecka z zespołem rekrutacyjnym w formie zajęć edukacyjnych, które mają na celu wzajemne poznanie.

Termin: ustalany indywidualnie w dniach 19 luty-29 marca 2024 r.

 

 

 

Informacja o wyniku rekrutacji przesłana drogą e-mailową – po zakończeniu etapu spotkań ze wszystkimi kandydatami.

Termin: 30 marca 2024 r.

 


Spotkanie informacyjne dla rodziców przyjętych dzieci z dyrekcją szkoły.

Termin: ustalany indywidualnie.

Sprawdź Regulamin rekrutacji

Umiejętności brane pod uwagę podczas spotkania z zespołem rekrutacyjnym:

 • nawiązywanie kontaktu i współpraca z osobą dorosłą,
 • używanie zwrotów grzecznościowych,
 • zwracanie się z szacunkiem do innych,
 • przedstawianie się, opowiadanie o sobie,
 • adekwatne reagowanie na komunikaty dorosłego
 • współpraca z rówieśnikami w sytuacji zadaniowej i w zabawie,
 • klasyfikowanie obiektów wg wskazanej cechy
 • układanie rytmów i sekwencji
 • szeregowanie obiektów wg wskazanej cechy
 • przeliczanie elementów zbioru, porównywanie liczebności zbiorów, określanie więcej-mniej,
 • rozpoznawanie cyfr,
 • układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej z zachowaniem związków przyczynowo-skutkowych
 • zainteresowanie czytaniem, rozpoznawanie liter
 • analiza i synteza sylabowa słów
 • wyodrębnianie pierwszej/środkowej/ostatniej głoski w słowie
 • sprawność grafomotoryczna
 • dostrzeganie i wskazywanie różnic w obrazkach
 • układanie obrazka z części

 

Płatności


 • opłata rekrutacyjna: 300 zł (płatne na konto szkoły przed spotkaniem z zespołem rekrutacyjnym)
 • wpisowe: 2 200 zł (płatne jednorazowo w całym cyklu trwania umowy o kształcenie dziecka)
 • miesięczne czesne: 1 400 zł (płatne co miesiąc w trakcie trwania umowy o kształcenie dziecka)

 

Wypełnij poniższy formularz, aby zapisać dziecko do zerówki:

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA

W razie dodatkowych pytań skontaktuj się z nami, a poprowadzimy Cię przez cały proces rekrutacji! e-mail: klonowic@klonowic.lublin.pl, tel. 81 741 68 11