Obchody Światowego Dnia Filozofii

2023-11-19

17 listopada odbyły się warsztaty filozoficzno-społeczne dla młodzieży w Lublinie z tematem przewodnim: „Przyjemność-Pokora-Spełnienie. Kim trzeba być, by być szczęśliwym?”.

Światowy Dzień Filozofii to okazja do refleksji nad otaczającym nas światem i miejscem człowieka w nim. Z tej okazji w naszej szkole, już po raz siódmy, organizowane były warsztaty filozoficzno-społeczne we współpracy z Wydziałem Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie.

W tym roku warsztaty odbyły się w budynku WFiS UMCS  w piątek 17 listopada i były skierowane do młodzieży z klas siódmych i ósmych. To była dla nich doskonała okazja do pogłębienia wiedzy o filozofii, dyskusji o ważnych kwestiach i poznania nowych ludzi.

Do udziału w zajęciach zaproszono również gości specjalnych:

 • z UMCS:
  • ks. prof. Andrzej Szostek (filozof, etyk, emerytowany profesor KUL i UMCS)
  • prof. Paweł Bytniewski (filozof)
  • mgr Stefano Gandini (wykładowca i lektor języka włoskiego, a także student filozofii)
 • z grona rodziców:
  • Państwo Małgorzata i Tomasz Gałatowie
  • Pani Katarzyna Fedorowicz
  • Pani Patrycja Skrzypek
  • Pan Marcin Kotuła

Warsztaty poprowadziła Mariola Kuszyk-Bytniewska, która organizuje je co roku przy udziale Zespołu Humanistycznego oraz wychowawców klas siódmych i ósmych.