język angielski

Małgorzata Fatyga

m.fatyga@klonowic.pl
  • język angielski
  • wychowawca klasy
  • koordynatorka językowych projektów ogólnopolskich dla klas 0-III

Kwalifikacje zawodowe:

Magister filologii angielskiej — specjalność nauczycielska. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w zakresie egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

Postawa życiowa:

Entuzjastka literatury i muzyki, pasjonują ją podróże oraz kultura i historia krajów anglojęzycznych. Uważa, że w nauczaniu najważniejsze jest wyzwolenie motywacji wewnętrznej, która sprawia, że nauka staje się przyjemnością i źródłem satysfakcji zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela. W edukacji najmłodszych stawia na metodę polisensoryczną.