Rekrutacja do klasy 1 w roku szkolnym 2024/2025


Dlaczego warto dołączyć do Klonowica?

vulkan rekrutacja

Łączymy tradycyjną edukację z nowoczesnymi technikami nauczania

 • Uczymy 2 języków obcych już od 1 klasy (j. angielski oraz do wyboru: j. niemiecki lub hiszpański)
 • Korzystamy z tablic multimedialnych,
 • Posiadamy w pełni wyposażoną salę informatyczną,
 • Oferujemy szeroką ofertę zajęć dodatkowych w ramach czesnego.

Uczeń jest dla nas najważniejszy

 • Zespół psychologiczno-pedagogiczny dba o indywidualne wsparcie oraz bezpieczeństwo emocjonalne dzieci.
 • Kameralna szkoła – z systemem kontroli dostępu do budynku i wybranych pomieszczeń
 • Nauczyciele inspirują dzieci do skutecznego zdobywania wiedzy.
 • Szkołę tworzy społeczność, dla której ważne są: bezpieczeństwo emocjonalne, kompetencje, rozwój osobisty, ciekawość świata, współpraca, szacunek, obyczaje, klimat wychowawczy.

Prowadzimy dzieci właściwymi ścieżkami

 • Uczniowie uzyskują bardzo dobre wyniki z egzaminu ósmoklasisty.
 • Kompetencje językowe potwierdzają certyfikaty Cambridge,
 • Klonowic otwiera drogę do edukacji w liceach dwujęzycznych oraz z maturą międzynarodową, a w kolejnych latach do akademickiej edukacji międzynarodowej.
 • Młodzież może zdobywać nowe doświadczenia w ramach międzynarodowych projektów Erasmus+.

 

ZAPISZ DZIECKO DO KLONOWICA

 

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU

rekrutacja-szkola-podstawowa

 

Przyjmowanie zapisów kandydatów do klas pierwszych poprzez formularz zgłoszeniowy.

Termin: 22 marca 2024 r.

 


Spotkanie rodziców/opiekunów z dyrekcją szkoły oraz dziecka z zespołem rekrutacyjnym w formie zajęć edukacyjnych, które mają na celu wzajemne poznanie.

Termin: ustalany indywidualnie w dniach 19 luty-29 marca 2024 r.

 

 

Informacja o wyniku rekrutacji przesłana drogą e-mailową – po zakończeniu etapu spotkań ze wszystkimi kandydatami.

Termin: 30 marca 2024 r.

 

 

Spotkanie informacyjne dla rodziców przyjętych uczniów z dyrekcją szkoły oraz wychowawcą klasy.

Termin: trwają ustalenia

 

Sprawdź Regulamin rekrutacji

 

Umiejętności brane pod uwagę podczas spotkania z zespołem rekrutacyjnym:

 • nawiązywanie kontaktu i współpraca z osobą dorosłą,
 • używanie zwrotów grzecznościowych,
 • zwracanie się z szacunkiem do innych,
 • przedstawianie się, opowiadanie o sobie i swoich zainteresowaniach,
 • adekwatne reagowanie na komunikaty dorosłego,
 • współpraca z rówieśnikami w sytuacji zadaniowej i w zabawie,
 • klasyfikowanie obiektów wg wskazanych cech,
 • łączenie obiektów związkami logicznymi,
 • wykluczanie ze zbioru elementów niepasujących.
 • układanie rytmów i kontynuowanie sekwencji.
 • określanie relacji przestrzennych między obiektami,
 • wyznaczanie kierunków względem własnego ciała,
 • przeliczanie elementów zbioru, porównywanie liczebności zbiorów, określanie więcej-mniej, o ile więcej-o ile mniej
 • dodawanie i odejmowanie z wykorzystaniem materiału konkretnego.
 • rozpoznawanie cyfr,
 • układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej z zachowaniem związków przyczynowo-skutkowych,
 • rozpoznawanie liter, czytanie wyrazów,
 • analiza i synteza słuchowa wyrazów,
 • sprawność grafomotoryczna,
 • dostrzeganie i wskazywanie różnic w obrazkach,
 • układanie obrazka z części.

 

Płatności


 • opłata rekrutacyjna: 300 zł (płatne na konto szkoły przed spotkaniem z zespołem rekrutacyjnym)
 • wpisowe: 2 200 zł (płatne jednorazowo w całym cyklu trwania umowy o kształcenie dziecka)
 • miesięczne czesne: 1 400 zł (płatne co miesiąc w trakcie trwania umowy o kształcenie dziecka)

 

Decyzja o wyborze naszej szkoły sprawi, że Twoje dziecko:

 • będzie miało otwartą drogę do edukacji w liceach dwujęzycznych oraz z maturą międzynarodową, a w kolejnych latach do akademickiej edukacji międzynarodowej,
 • opuszczają szkołę uzyskując nawet 6 certyfikatów z j. angielskiego i/lub 2 certyfikaty z j. niemieckiego,
 • stanie się członkiem społeczności, która tworzy komfortowe środowisko do rozwoju,
 • będzie przygotowane na to, by jako odważny, pewny siebie i samodzielny młody człowiek wejść w kolejny etap edukacyjny.

 

Wypełnij poniższy formularz, aby zapisać dziecko do klasy 1:

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA

W razie dodatkowych pytań skontaktuj się z nami, a poprowadzimy Cię przez cały proces rekrutacji! e-mail: klonowic@klonowic.lublin.pl, tel. 81 741 68 11